Học Võ Thuật - Nơi Dành Cho Những Bạn Yêu Võ Thuật - Bảo Vệ Bản Thân - Bảo Vệ Mọi Người - Bảo Vệ Đất Nước

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Học Võ Thuật Lý Tiểu Long" Tập luyện cơ bản thủ cước pháp "

 Phương pháp chiến đấu của Lý Tiểu Long: Tập luyện cơ bản thủ cước pháp giúp các bạn biết được các bài tập thể dục dành cho người luyện võ, tư thể thủ chính yếu, động tác chân của thủ cước pháp, luyện lực và tốc độ theo thủ cước pháp.

Hướng Dẫn xem : Chọn chế độ to nhỏ vào chỗ % Kéo thanh để xem, chọn => để xem trang tiếp


( Máy tính mới xem được )


Nguồn: Internet

Học Võ Thuật Lý Tiểu Long" Tập luyện cơ bản thủ cước pháp " Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Yeah1 Video